Spriritualiteit

Binnen Pi-energy wordt spiritualiteit meer geassocieerd met het gevoel “er is meer tussen hemel en aarde” dan met spiritualiteit als een religie. Iedereen heeft wel eens iets meegemaakt waarbij “toeval” of intuïtie uiteindelijk de lading dekte van het voorval. Door de eeuwen heen zijn van mens op mens mystieke tradities doorgegeven. Tradities die er van uit gaan dat er méér is. Bij Pi-energy vind je er een uiteenlopend scala van.

aura-reading

Ieder mens heeft behalve een fysiek lichaam ook een aura. De aura kun je zien als een energieveld om iemand heen. In dit energieveld is veel informatie over de persoon opgeslagen. Bij een aura reading wordt deze energie gelezen. Een aura reading is een effectieve...

mediumschap

Langzaam raakt de Westerse wereld ervan overtuigd dat er meer is tussen hemel en aarde. Mediums hebben vaak van nature een bijzondere aanleg “meer te kunnen waarnemen”.  Door middel van intensieve training van de zintuigen kunnen zij vaak meer informatie ontvangen...

reconnective-healing

“Mentaal weer helemaal in balans”. Reconnective healing herstelt je persoonlijke energiebalans. Bij deze krachtige en spirituele behandeling worden in het energieveld om je heen verschillende lijnen (opnieuw) met elkaar verbonden. Na drie Reconnective healings...

reiki

“Het gevoel van je accu opladen”. Reiki is een vorm van energetisch helen door middel van handoplegging. Reiki werkt holistisch en richt zich op het herstellen en behouden van de juiste energiebalans. Door de handen op het lichaam te leggen wordt de energie...